Fontos információ! A szerviz, a szállítás és a gyártás a szokásos módon zajlik. A megrendeléseket az áruházban megadott időpontokban kézbesítjük!

Megrendelések

A WEBÁRUHÁZ SZABÁLYZATA

I. Definíciók

A Szabályzatban használt kifejezések:

1. Ügyfél – az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyességgel nem rendelkező szervezeti egység, akik jogképességet különös rendelkezések biztosítják és akik Megrendelést tesznek a webáruházban;

2. Fogyasztó - a Polgári törvénykönyv 22. cikkének [1] megfelelően: olyan természetes személy, aki jogi tevékenységet folytat olyan vállalkozóval, amely nem áll közvetlen kapcsolatban az üzleti vagy szakmai tevékenységével.

3. Polgári Törvénykönyv - 1964. április 23-i törvény (PN. 16, 93. bek., későbbi módosításokkal).

4. Szabályzat - ez a Szabályzat, amely meghatározza az értékesítés általános feltételeit és az elektronikus formában történő szolgáltatás nyújtásának szabályait az Artforma webáruházban;

5. Webáruház (Bolt) - egy online szolgáltatás, amely a https://artforma.hu/ címen érhető el, amelyen keresztül az Ügyfél főképp rendeléseket adhat le;

6. Áruk - a webáruházban bemutatott termékek;

7. Értékesítési szerződés - a Polgári törvénykönyv értelmében vett termék adásvételi szerződés, mely az Artforma és az Ügyfél között, a Bolt internetes szolgáltatásán keresztül jött létre;

8. Fogyasztói jogokról szóló törvény - A fogyasztói jogokról szóló, 2014. május 30-i törvény (Hivatalos Közlöny 2014. év, 827. tétel);

9. Elektronikus úton történő szolgáltatás-nyújtásról szóló törvény - 2002. július 18-i törvény az elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtásáról (Hivatalos Közlöny 144. szám, 1204. tétel, módosításokkal);

10. Megrendelés - az Ügyfél akaratnyilatkozata, amely közvetlenül az adásvételi szerződés megkötésére irányul, meghatározva különösen az áruk típusát és számát.

II. Általános rendelkezések

1. Ez a Szabályzat határozza meg a https://artforma.hu/ internetes oldalon található webáruház használatának szabályait.

2. A jelen Szabályzat az elektronikus szolgáltatásokról szóló törvény 8. cikkében meghatározott Szabályzatnak felel meg.

3. Az Artforma webáruház a https://artforma.hu/ címen működik, melyet a FORAM Sp. z o.o. sp. k., Jeziorna 3, Karpicko, 64-200, Karpicko, Adószám: 9231729378, REGON: 381749814 üzemeltet. Az üzleti tevékenység be van jegyezve a gazdasági miniszter által vezetett központi és üzleti tevékenységről szóló információ (CEIDG) nyilvántartásba.

4. A jelen szabályzat különösképpen a következő tevékenységeket határozza meg:

- a nyilvántartásba vétel szabályait és a fiók használatát a webáruházban;

- a webáruházban elektronikus úton történő rendelés feltételeit és szabályait;

- az értékesítési megállapodások megkötésének szabályait a webáruházban nyújtott szolgáltatások igénybevételével.

5. Az online áruház használata akkor lehetséges, ha az Ügyfél által használt teleinformatikai rendszer megfelel az alábbi minimális műszaki követelményeknek: Internet-hozzáférés. Webböngésző (például Google Chrome, Internet Explorer, Opera stb.).

6. Az internetes áruház használata érdekében az Ügyfélnek önállóan kell biztosítania saját maga számára a hozzáférést egy internetes hozzáféréssel rendelkező számítógépes munkaállomáshoz vagy terminál eszközhöz.

7. Az alkalmazandó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban az Artforma fenntartja magának a jogot, hogy az online boltban biztosított szolgáltatás-nyújtást 18 éves vagy annál idősebb személyekre korlátozza. Ilyen esetben a potenciális ügyfeleket a fentiekről tájékoztatást kapnak.

8. Az Ügyfelek a jelen Általános Szerződési Feltételekhez a https://artforma.hu/ honlapon található linken bármikor hozzáférhetnek, letölthetik és kinyomtathatják azokat.

III. Az internetes áruház használatának szabályai

1. Az online boltban történő regisztráció nem kötelező. Az Ügyfél megrendelését a Szabályzat elolvasása és elfogadása után regisztráció nélkül is leadhatja a boltban.

A regisztráció a bolt weboldalain található regisztrációs űrlap kitöltésével és elfogadásával történik.

A regisztráció feltétele a Szabályzat tartalmának elfogadása, valamint a kötelezőnek megjelölt személyes adatok megadása.

Amennyiben az Ügyfél megsérti a Szabályzatot, az Artforma azonnali hatállyal megfoszthatja az Ügyfelet az internetes áruház használatára való jogától, valamint korlátozhatja az internetes áruház egy vagy több részéhez való hozzáférését, különösen, ha az Ügyfél:

- hamis, pontatlan vagy elavult, félrevezető vagy harmadik fél jogait sértő információkat ad meg az online boltban történő regisztráció során,

- megsérti harmadik felek személyes jogait, különösen az online bolt más ügyfeleinek személyes jogait, más olyan tevékenységet végez, amelyeket az Artforma a törvény kötelező érvényű rendelkezéseivel vagy az internethasználat általános elveivel ellentétes magatartásnak ítél, vagy amely csorbítja az Artforma jó hírnevét.

Az a személy, akit megfosztottak az online áruház használatának jogától, az Artforma előzetes hozzájárulása nélkül nem regisztrálhat újra.
 
2. A weboldal által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos üzenetek és adatok továbbításának biztonsága érdekében az internetes bolt olyan technikai és szervezeti intézkedéseket tesz, amelyek megfelelnek a nyújtott szolgáltatások biztonsági fenyegetettségi fokának, különös tekintettel azokra az intézkedésekre, melyek célja, hogy megakadályozzák az illetéktelen személyek által személyes adatok interneten keresztül történő gyűjtését és módosítását.

3. Az Ügyfél köteles:

- a webáruházat a Magyarországon hatályos jogszabályok, az Általános Szerződési Feltételek és az internethasználat szabályai szerint használja.

– tartózkodni a törvény által tiltott tartalmak, pl. erőszakot népszerűsítő, rágalmazó vagy személyes jogokat és harmadik felek egyéb jogait sértő tartalmak közzétételétől és továbbításától

- az online boltot olyan módon használni, amely nem zavarja annak működését, különösen speciális szoftverek vagy eszközök használata útján,

– tartózkodni olyan tevékenységektől, mint például: az internetes áruházon belüli kéretlen kereskedelmi információk (spamek) küldése vagy elhelyezése,

- az internetes áruházat más felhasználókat és az Artformát nem terhelő módon igénybe venni,

- az interneten közzétett tartalmakat kizárólag magáncélra felhasználni,

IV. Az értékesítési szerződés megkötése

1. Az adásvételi szerződés internetes áruházon keresztül történő megkötése érdekében be kell tölteni a https://artforma.hu/ weboldalt, és az áru kiválasztása után az alábbi intézkedéseket kell megtenni, a weboldalon elérhető üzenetek és információk alapján.

2. Az Ügyfél a kiválasztott árut a kosárba való felvétel útján rendelheti meg.

3. A megrendelés során - a Megrendelés megtételét megerősítő gomb megnyomásáig - az Ügyfélnek lehetősége van a bevitt adatok és a kiválasztott áruk módosítására. Ehhez az Ügyfél számára megjelenített üzeneteket és a weboldalon elérhető információkat kell követni.

4. Amikor a webáruházat igénybe vevő Ügyfél megad minden szükséges adatot, megjelenik a Megrendelés összegzése. A Megrendelés összegzése magában foglalja többek között a kiválasztott áruk vagy szolgáltatások leírását, azok teljes árát és minden egyéb költséget.

5. A Megrendelés elküldéséhez el kell fogadni a Szabályzat tartalmát, meg kell adni a kötelezően megjelölt személyes adatokat és a Megrendelés benyújtását megerősítő gombra kell kattintani.

6. Az Áruház honlapján szolgáltatott árukra vonatkozó információk a Polgári Törvénykönyv 66. cikke értelmében vett ajánlatnak minősülnek. A Szabályzatnak megfelelően a megrendelés elküldése az Ügyfél az Artformával kötött adásvételi szerződés megkötésére vonatkozó szándéknyilatkozatának minősül. A Szerződést a Megrendelés a webáruház informatikai rendszerébe történő beérkezését követően kell megkötöttnek tekinteni, feltéve, hogy a megrendelés megfelel az Általános Szerződési Feltételeknek. A szerződés megkötését követően az Ügyfel e-mailben kap tájékoztatást a szerződés megkötéséről, amely tartalmazza a Megrendelés összes lényeges elemének visszaigazolását.

7. Az adásvételi szerződés magyar nyelven, a Szabályzat szerinti tartalommal jön létre.

8. Ügyfelek a https://artforma.hu/ honlapján található hivatkozáson bármikor hozzáférhetnek a jelen Általános Szerződési Feltételekhez, letölthetik és kinyomtathatják azokat. A megrendelés adatit és az Általános Szerződési Feltételeket (Vásárlási szabályzatot) e-mailben rögzítjük, biztosítjuk és elérhetővé tesszük. Az Ügyfél korábbi megrendelései bejelentkezés után az Ügyfél fiókjában is megtekinthetők.

V. Házhozszállítás

1. Az áruk házhozszállítása Magyarország területére korlátozódik, és a megrendeléskor az Ügyfél által megjelölt címre történik.

2. A megrendelt áruk házhozszállítása futárszolgálat segítségével történik. Az áruházban nincs lehetőség személyes átvételre. A házhozszállítási költségek a következők: A fizetés módjától és a kézbesítéstől függetlenül a házhozszállítás ingyenes. A házhozszállítási költségeket megrendeléskor feltüntetjük.

3. A szállítási idő 7-15 munkanap (gyártási idő: legfeljebb 8 munkanap, házhozszállítás: legfeljebb 7 munkanap), mely a megrendelést leadásától számítandó.

4. A szállítás során bekövetkezett károk.

A távszerződésben megkötött vásárlás esetén Boltunk mindig vállalja a véletlen bekövetkezett kár vagy áru elvesztésének kockázatát. Ha az árut szállítás közben nyilvánvalóan károsodás éri, kérjük, hogy a hibát a lehető leghamarabb jelezze a szállítónak, és lépjen kapcsolatba velünk. Az ilyen panasz késedelmes benyújtása vagy a késedelmes kapcsolatfelvétel nem jár semmilyen következménnyel a követelésekkel és azok teljesítésével kapcsolatos jogokra nézve, különösképpen nem érinti a hibákra vonatkozó szavatossági jogot (a Szabályzat VIII. pontja). A szállítás során okozott károk gyorsabb bejelentése azonban segítséget nyújt a szállítóval vagy a biztosítóval szemben támasztott követelések érvényesítéséhez.

VI. Árak és fizetési módok

1. Az áruk árai lengyel zlotyban vannak megadva, és magukban foglalják az összes költséget, beleértve az áfát, a vámokat és bármely más összetevőt.

2. Az ügyfélnek a következő módokon van lehetősége ár megfizetésére:

- átutalás

- utánvételes fizetés

- fizetés a PayU rendszerben

- fizetés a PayPal rendszerben.

A vásárló számlájának megterhelésére az utalás elküldésekor kerül sor. A utánvételes szállítmány esetében a díjat a futár veszi át a Vásárlótól a küldemény kézbesítésekor.

VII. Árukra vonatkozó reklamáció

Fogyasztónak minősülő Ügyfelekre vonatkozóan:

Kötelesek vagyunk hibamentes árut kézbesíteni. Az eladott áru hiányosságaira vonatkozó törvényes felelősségbiztosítás (szavatosság) mértékét a Polgári törvénykönyv 556. és az 556. [ 1] -556 [3], valamint soron következő cikkei határozzák meg.

Panaszt írásban a következő címre lehet benyújtani: FORAM Sp. z o.o. sp. k., Jeziorna 3 utca, 64-200, Karpicko. - e-mailben a következő címre: service@artforma.hu.

Jótálláshoz fűződő jog gyakorlása esetén - amennyiben úgy ítéljük meg, hogy a panaszt meg kell vizsgálni, az Ügyfél köteles a hibás árut a mi költségünkön a fent megadott postai címre eljuttatni. Amennyiben az áru jellegének vagy az üzembe helyezésének módja miatt az áru szállítása túlságosan nehéz lenne, az árut helyben kell elérhetővé tenni. Vállaljuk, hogy a benyújtott panaszokat azonnal, de legkésőbb a benyújtás napjától számított 14 napon belül kivizsgáljuk.

Szavatossági felelősséget akkor vállalunk, ha az áru fizikai sérülésének észlelésére az áru szállításának dátumától számított két éven belül kerül sor. Amennyiben használt ingóság kerül értékesítésre, garanciális felelősséget a kibocsátás napjától számított egy évig vállalunk.

A panasz benyújtásakor ajánlott (1) megadni a panasz tárgyát, különösen a hiba típusát és időpontját; (2) meghatározni a hiba megszüntetésének kívánt módját (az áru újra cserélése, az áru kijavítása, árcsökkentés, a szerződéstől való elállás – jelentős hiba esetén); és (3) megadni a panaszos kapcsolattartási adatait – ez megkönnyíti és felgyorsítja a panasz feldolgozását Boltunkban. Az előző mondatban szereplő ajánlások csak nem kötelező érvényű iránymutatásoknak tekintendők, és semmilyen módon nem befolyásolják az ajánlott információk nélkül benyújtott panaszok eredményességét.

Fogyasztónak nem minősülő Ügyfelekre vonatkozóan: A fogyasztónak nem minősülő vevő elveszti a jótálláshoz fűződő jogát, ha az ilyen tárgyak esetében szokásos módon és időben nem vizsgálta meg az árut, és nem értesítette haladéktalanul az eladót az észlelt hibáról. Ilyen esetekben, ha a hiba csak később jelent meg, a hiba bejelentése hiányában az árut elfogadottnak kell tekinteni.

A fentiek nem alkalmazandók abban az esetben, ha a hibákat megtévesztő módon szándékosan elrejtjük. Panasztételre írásban az áruház címére és e-mailben van lehetőség.

VIII. Az áruk értékesítésére vonatkozó további garanciák

Az Artforma a Boltban kapható árucikkek gyártója. Az Artforma, mint gyártó, az árukhoz mellékelt jótállási lapon feltüntetett feltételek szerint és a megadott időtartamig további garanciát biztosít az Árukra. Az általunk biztosított garancia nem zárja ki, korlátozza vagy függeszti fel az Ügyfél az eladott árukkal kapcsolatos hibákra vonatkozó szavatossági jogait (az Általános Szerződési Feltételek VIII. pontja).

IX. Elektronikus szolgáltatások nyújtására vonatkozó panaszok

1. Az Artforma az aktuális műszaki ismereteknek megfelelően biztosítja az webáruház megfelelő működését, és vállalja, hogy ésszerű időn belül eltávolítja az ügyfelek által bejelentett hibákat.

2. Ügyfeleinknek lehetősége van a webáruház szolgáltatásainak hibáit vagy a szolgáltatás megszakítását bejelenteni. A webáruház működésével kapcsolatos hibákat e-mailben a következő címre kell jelenteni: service@artforma.hu

3. A webáruház honlapjának működésével kapcsolatos hibákról szóló bejelentésben, kérjük, jelezze a hiba típusát és előfordulásának időpontját.

4. Vállaljuk, hogy a panaszra azonnal, de legkésőbb a benyújtás napjától számított 14 napon belül válaszolunk.

X. Peren kívüli panaszkezelési és jogorvoslati eljárások

1. Tájékoztatjuk Önt arról, hogy lehetősége van bíróságon kívüli panaszok kezelésére és a követelések érvényesítésére. Ennek a jogorvoslati formának a használata önkéntes, és csak akkor kerülhet rá sor, ha a vitában álló mindkét fél beleegyezik.
- A Fogyasztónak joga van a Kereskedelmi Felügyelő Hatóságnál a Kereskedelmi Felügyeletről szóló 2000. december 15-i törvény (Hivatalos Közlöny 2001. év, 4. szám, 25 tétel, későbbi módosításokkal) 36. cikkével összhangban a megkötött Vásárlási Szerződéssel kapcsolatos fogyasztói jogviták peren kívüli rendezésére irányuló kérelmet benyújtani.
- A Fogyasztónak egyúttal joga van az értékesítési szerződéssel kapcsolatos jogvita eldöntését kérvényezni az illetékes vajdasági kereskedelmi felügyelőséghez tartozó, állandó választottbíróságnál, a Kereskedelmi Felügyeletről szóló 2000. december 15-i törvény (Hivatalos Közlöny 2001. év 4. szám, 25 tétel, későbbi módosításokkal) szerint.
- Az Európai Bizottság platformot biztosít az online vitarendezésre a fogyasztók és a kereskedők között (ODR platform). Ez a következő címen érhető el: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

2. A fogyasztói jogviták rendezéséről szóló részletes információk, beleértve a peren kívüli panaszkezelési módszereket, jogorvoslati lehetőségeket és az ezekhez való hozzáférés szabályait, rendelkezésre állnak a Kereskedelmi Felügyelet vajdasági felügyeleti szerveinek irodáiban és a következő honlapon: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

XI. Záró rendelkezések

1. A Fogyasztóvédelmi jogviták rendezésére illetékes bíróság a hatályos polgári eljárásjogi törvény rendelkezéseivel összhangban a területileg illetékes bíróság.

2. Az Artforma és a Fogyasztónak nem minősülő Ügyfél között esetlegesen felmerülő jogviták rendezése az Artforma székhelye szerinti bíróságon történik.

3. Az fenti rendelkezések által nem szabályozott ügyekben a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni, különösen az 1964. április 23-i Polgári törvénykönyv (egységes szerkezetbe foglalt szöveg, Hivatalos Közlöny 2014. év, 121. tétel, későbbi módosításokkal) és a fogyasztói jogokról szóló, 2014. május 30-i 2014. évi törvény (Hivatalos Közlöny 2014. év, 827. tétel) rendelkezéseit. Abban az esetben, ha az Általános Szerződési Feltételek ellentmondanak az Ügyfelek jogainak és az általánosan kötelező érvényű jogszabályi rendelkezéseknek, a lengyel jog általánosan kötelező erejű rendelkezéseit kell alkalmazni.