Promóció -10% a 10promo kóddal
hello@artforma.com
Írj nekünk e-mailt
Chat a Messengeren
Csevegés a WhatsApp alkalmazáson
Kosár 0 HUF Ft 0
Vissza a listához
A kosarad üres!

Megrendelések

I. Meghatározások

A Szabályzatban használt kifejezések jelentése:

1. Vásárló - az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személynek nem minősülő szervezeti egység, amelynek konkrét rendelkezései jogképességet biztosítanak, és amely az Eladóval az Áruház részeként adásvételi szerződést köt.

2. Fogyasztó – olyan természetes személy, aki az Eladóval olyan jogügyletet köt, amely nem kapcsolódik közvetlenül annak üzleti vagy szakmai tevékenységéhez. A Szabályzat fogyasztóra vonatkozó rendelkezései a vállalkozási tevékenységével közvetlenül összefüggő szerződést kötő természetes személyre is vonatkoznak, ha a jelen szerződés tartalma azt mutatja, hogy az nem szakmai jellegű, különösen a szerződés tárgyából adódóan. a Központi Nyilvántartásról és a Gazdasági tevékenységről szóló tájékoztatóról szóló rendelkezések alapján rendelkezésre bocsátott vállalkozási tevékenységét.

3. Eladó – az Áruházat kezelő és üzemeltető entitás, azaz FORAM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. székhelye: ul. Jeziorna 3, 64-200 Karpicko, NIP: 9231729378, bejegyezve az Országos Bírósági Nyilvántartás Vállalkozói Nyilvántartásába KRS-számon: 0000756639, a cég dokumentációját és nyilvántartási dossziéit a Poznańi kerületi bíróság – Nowe Miasto és Wilda Poznańban őrzi. , IX Az Országos Bírósági Nyilvántartás Kereskedelmi Osztálya . Az Eladóval a következő címen lehet kapcsolatba lépni:

4. Szabályzat – ez az általános értékesítési feltételeket, valamint az Artforma Webáruház részeként nyújtott elektronikus szolgáltatások nyújtásának szabályait meghatározó dokumentum.

5. Online bolt (Store) – Artforma néven működő online bolt, amely az artforma.hu címen érhető el.

6. Áruk – az online áruházban kínált termékek.

7. Adásvételi szerződés – az Eladó és a Vásárló között, távolról, az online áruházon keresztül létrejött szerződés.

8. Megrendelés – az Ügyfél szándéknyilatkozata, amely közvetlenül az adásvételi szerződés megkötésére irányul, különös tekintettel az Áruk típusára és darabszámára.

 

II. Általános

1. Jelen szabályzat határozza meg az artforma.hu/ címen elérhető online áruház használatának szabályait. A Vásárlónak el kell olvasnia a Szabályzatot, mielőtt fiókot regisztrál az Áruházban, mert az alakítja jogait és kötelezettségeit.

2. Jelen Szabályzat az 1. sz. Az elektronikus szolgáltatások nyújtásáról szóló 2022. július 18-i törvény 8. §-a.

3. Ez a szabályzat különösen a következőket határozza meg:

 • Az Online Áruház részeként történő regisztráció és fiók használatának szabályai.
 • Az online áruház részeként elektronikusan leadott megrendelések feltételei és szabályai.
 • Az online áruház részeként nyújtott szolgáltatások használatával adásvételi szerződések megkötésének elvei.

4. Az elektronikus szolgáltatások nyújtásáról szóló 2002. július 18-i törvényből adódó kötelezettségnek megfelelően, valamint tekintettel az 1. pontjában foglalt tájékoztatási kötelezettségekre. 12 mp. A fogyasztói jogokról szóló 2014. május 30-i törvény 1. 19. és 20. pontja alapján Eladó tájékoztatja, hogy:

- az Áruház használatának technikai feltételei a következők: minden olyan eszköz, amely képes webböngésző futtatására, mint például: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera.

- További műszaki követelmények:

 • A cookie-k engedélyezve
 • JavaScript engedélyezve,
 • Előugró ablakok engedélyezve,
 • Az Adobe Flash Player 11 vagy újabb verziója telepítve van.

- az Áruház digitális tartalmainak jelentős átjárhatósága a Vevő számítógépes hardverével és szoftverével az alábbiak szerint alakulhat: a PayPal, Stripe, Braintree gyorsfizetési rendszeren keresztüli gyors átutalások lebonyolításában.

5. Az online áruház használatához a Vásárlónak önállóan hozzá kell férnie egy internet-hozzáféréssel rendelkező számítógéphez vagy végberendezéshez.

6. A hatályos jogszabályoknak megfelelően az Artforma fenntartja a jogot, hogy a Webáruházon keresztüli szolgáltatásait 18 éven felüli személyekre korlátozza. Ilyen esetben a potenciális Ügyfelek értesítést kapnak a fentiekről.

7. Az ügyfelek a jelen Szabályzathoz bármikor hozzáférhetnek az artforma.hu/ weboldal kezdőlapján található hivatkozáson keresztül, és letölthetik és kinyomtathatják. egyedül.

 

III. A Webáruház használatának szabályai

1. A webáruházban történő regisztráció nem kötelező. A Vevő a jelen Szabályzat elolvasása és elfogadása után az Áruházban történő regisztráció nélkül is leadhat rendelést. A regisztráció az Áruház honlapján elérhető regisztrációs űrlap kitöltésével és elfogadásával történik. A regisztráció feltétele a Szabályzatban foglaltakhoz való hozzájárulás és a kötelezően megjelölt személyes adatok megadása.

2. Az Eladó az Webáruház részeként nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos üzenetek és adatok továbbításának biztonsága érdekében megteszi a nyújtott szolgáltatások biztonságát veszélyeztetettség mértékének megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket, így különösen intézkedéseket az interneten küldött személyes adatok jogosulatlan megszerzésének és módosításának megakadályozására.

3. Az ügyfél köteles különösen:

 • az Internetes áruházat az általánosan alkalmazandó jogszabályoknak, a Szabályzat rendelkezéseinek, valamint az internethasználat általános elveinek megfelelő módon használja.
 • ne biztosítson vagy továbbítson törvény által tiltott tartalmat, pl. erőszakot, rágalmazó vagy harmadik felek személyes jogait és egyéb jogait sértő tartalom,
 • olyan módon használja az online áruházat, amely nem zavarja annak működését, különösen meghatározott szoftverek vagy eszközök használatával,
 • nem hajt végre olyan műveleteket, amelyek az Online Áruház részeként kéretlen kereskedelmi információk (spam) küldésére vagy közzétételére vonatkoznak,
 • olyan módon használja az Internetes áruházat, hogy az ne legyen kényelmetlen a többi Vásárló és az Eladó számára,
 • az online áruház részeként közzétett tartalmat kizárólag személyes használatra, nem kereskedelmi célokra használja fel,

4. Az Eladó azonnali hatállyal megfoszthatja a Vásárlót a Webáruház használatának jogától, valamint korlátozhatja hozzáférését a Webáruház egyes vagy összes forrásához, amennyiben a Vásárló megszegi a Szabályzatot, így különösen amikor az Ügyfél:

 • az online áruházban történő regisztráció során valótlan, pontatlan vagy elavult adatokat adott meg, ami félrevezető vagy harmadik felek jogait sérti.
 • az online áruházon keresztül harmadik felek személyiségi jogait, különösen az online áruház többi vásárlójának személyiségi jogait megsértette,
 • más olyan magatartást követett el, amelyet az Eladó a vonatkozó jogszabályokkal vagy az internethasználat általános elveivel összeegyeztethetetlennek, vagy az Eladó jó hírnevét sértő magatartásnak tekint.

5. Az a személy, akit megfosztottak a webáruház használatának jogától, az Eladó előzetes hozzájárulása nélkül nem regisztrálhat újra.

 

IV. Adásvételi szerződés megkötésének eljárása

1. Az Eladó az Áruházon keresztül az ajánlatában szereplő áruk távértékesítését végzi. A Vásárló az áruk főbb tulajdonságait a webáruház egyes árukra vonatkozó oldalain a rendelés leadása előtt megismerheti. Az Webáruházon keresztüli Távértékesítési Szerződés megkötéséhez lépjen a Webáruház weboldalára, és válassza ki az Árut, további technikai lépéseket megtéve a Vevőnek megjelenő üzenetek és a weboldalon elérhető információk alapján.

2. A megrendelt Áruk Vásárló általi kiválasztása a kosárba helyezéssel történik.

3. A Megrendelés leadásakor - a Megrendelés leadását visszaigazoló gomb megnyomásáig - a Megrendelőnek lehetősége van a megadott adatok és a kiválasztott Áruk módosítására. Ehhez kövesse az Ügyfélnek megjelenő üzeneteket és a weboldalon elérhető információkat.

4. Miután az Ügyfél megadta az összes szükséges adatot, megjelenik a leadott Megrendelés összesítése. A leadott Megrendelés összegzése tartalmazza többek között: a kiválasztott áruk vagy szolgáltatások leírását, az áruk egységárait, a teljes árat, a megadott engedményre vonatkozó információkat, a megrendelés értékét és minden egyéb költséget, beleértve a szállítási költségeket, valamint a szállítási címet, a számla adatait és a választott fizetési módot.

5. A Megrendelés elküldéséhez a Szabályzatban foglaltak elfogadása, kötelezően megjelölt személyes adatok megadása és a „Megrendelés fizetési kötelezettséggel” gomb megnyomása szükséges. A megrendelés minden alkalommal a Szabályzat előzetes elolvasását és a benne foglalt feltételek kötelező érvényű elfogadását igényli.

6. A Megrendelő a rendelés leadását követően tartós adathordozón kap visszaigazolást a távollévők között kötött szerződés megkötéséről a megadott e-mail címére, amely tartalmazza a Szabályzat hatályos tartalmát is. A szerződés a Megrendelés visszaigazolásának Eladó általi kézhezvételével minősül megkötöttnek.

7. A Megrendeléssel érintett Áruk egy részének elérhetetlensége vagy a 14 napot meghaladó szállítási idő esetén a Megrendelő a távollevők közötti szerződés megkötésének megerősítése nélkül haladéktalanul tájékoztatást kap, és dönthet a megrendelés teljesítésének módjáról (elfogadása). a feltüntetett szállítási idő; egyes Árukra vonatkozó megrendelés teljesítése; a megrendelés teljes törlése).

8. Amennyiben a Megrendelő által megadott e-mail címre nem érkezik meg tartós adathordozón a távollévők között kötött szerződés megkötéséről szóló visszaigazolás, vagy a megrendeléstől számított 24 órán belül nem kap tájékoztatást az Áruk egy részének elérhetetlenségéről, a Az Ügyfélnek haladéktalanul fel kell vennie a kapcsolatot az eladóval.

9. Az adásvételi szerződés magyar nyelven jön létre, és annak szerves részét képezik a jelen Szabályzat rendelkezései, amennyiben azok magával az adásvételi szerződéssel nem ellentétesek.

10. A rendelési adatok és a Szabályzat rögzítése, biztosítása és megosztása a Megrendelő által megadott e-mail címre küldött üzenet formájában történik. Azok az ügyfelek, akik fiókot hoztak létre az Online Áruházban, további hozzáférést kapnak korábbi rendeléseikhez az Online Áruház funkcióinak részeként.

 

V. Kiszállítás

1. Az áruk kiszállítása Magyarország területére korlátozódik, és a Megrendelő által a Megrendelés leadásakor megadott címre történik. Az Áruk Magyarország határain túlra történő kiszállítása az Eladó és a Vevő közötti egyedi megállapodások alapján történik.

2. A megrendelt Áruk kiszállítása futárszolgálattal történik. Logisztikai okokból az Eladó nem ajánlja fel a Megrendelés személyes átvételének lehetőségét az üzletében vagy más helyen.

3. A szállítás főszabály szerint ingyenes, függetlenül a Vásárló által választott fizetési módtól és a szállítás helyétől. Bármilyen további szállítási költség a Megrendelés leadásakor opcióként feltüntethető, és ehhez az Ügyfél jóváhagyása szükséges.

4. A szállítási idő legfeljebb 23 munkanap, a gyártási idő legfeljebb 11 munkanap, a szállítási idő pedig legfeljebb 7 munkanap. A szállítási idő attól a naptól számít, amikor az Eladó visszaigazolja a Vevő megrendelését.

5. Ha a Vevő Fogyasztó, az Eladó viseli az Áru szállítás közbeni véletlen sérülésének vagy elvesztésének kockázatát. Az Ügyfél köteles a küldeményt időben és az ilyen típusú küldeményekre elfogadott módon ellenőrizni. Ha az Árukat a szállítás során nyilvánvaló sérülésekkel vagy veszteségekkel szállítják, a Megrendelőnek lehetőség szerint a hibát a lehető leghamarabb jelentenie kell a fuvarozónak (futárnak) és az Eladónak, és meg kell tennie a szállító esetleges felelősségének megállapításához szükséges egyéb intézkedéseket. , különösen a szállítmány állapotának megerősítésével. Az ilyen hiba bejelentésének késedelme a Vevőre nézve semmilyen negatív következménnyel nem jár, így különösen nem érinti az Eladó felelősségét az áru szerződésszerűtlenségéért (Szabályzat IX. pont). A szállítás során észlelt sérülések gyorsabb értesítése azonban lehetővé teszi, hogy az Eladó gyorsabban felismerje a reklamációt, és az Eladó saját követeléseit érvényesítse a fuvarozóval vagy a szállítási biztosítóval szemben.

 

VI. Árak és fizetési módok

1. A Webáruház weboldalán megjelenő Áruk árai magyar forintban értendők és tartalmazzák az összes összetevőt, beleértve az ÁFA-t és a vámokat is.

2. Az ügyfélnek lehetősége van az ár megfizetésére:

- letöltés

- PayPal fizetés

- Braintree fizetés

- Stripe fizetés

3. A vásárló a Szerződés megkötésének Eladótól való visszaigazolásának kézhezvételétől számított 7 napon belül köteles a fizetést teljesíteni, kivéve, ha az utánvétes fizetés mellett döntött.

4. Amennyiben a Vevő áfás számlát szeretne kapni, erről a megrendelés leadásakor (a megrendelőlapon a megfelelő opció kiválasztásával) tájékoztatnia kell az Eladót, és megadnia az Eladónak az áfás számla helyes kibocsátásához szükséges adatokat. . A fizetés előtt az Eladó a fizetés alapjául szolgáló bizonylatot - pro forma számlát - állíthat ki.

 

VII. A törlés és a rendelés specifikációja módosításának feltételei

Az eladó tevékenységi profilja miatt, azaz az egyes termékek személyre szabása a tranzakció véglegesítése után, a specifikációk módosítását és a megrendelés törlését nem fogadjuk el.

 

VIII. A távollevők között kötött szerződéstől való elállás joga

Az Eladó tájékoztatja, hogy a Webáruházban kínált áruk többsége teljes egészében a Vásárló egyedi megrendelésére és igényeihez igazítva készül. A Webáruházban kínált Áruk nagy része tehát nem előre gyártott áru, amelyet a fogyasztó specifikációi szerint gyártanak, vagy az egyéni igényeit szolgálják. Az Art. A fogyasztói jogokról szóló törvény 38. §-a 3. pontja alapján a fogyasztó nem jogosult elállni a távollevők között kötött szerződéstől olyan szerződés esetén, amelynek tárgya az adott áru.
A fentiek figyelembevételével Eladó jelzi, hogy a távollevők között kötött szerződéstől való elállás joga az alábbiakban ismertetett módon csak a Valentina kollekció termékeire (bútorkészletek) vonatkozik.

1. A fogyasztó fogyasztónak joga van tizennégy napon belül indoklás nélkül elállni a szerződéstől a fogyasztói jogokról szóló 2014. május 30-i törvény rendelkezései szerint. A tizennégy napos időszak az áru Megrendelő vagy az általa megjelölt, a fuvarozón kívüli harmadik személy általi birtokbavételétől, valamint számos, külön-külön, tételesen vagy részben leszállított áru esetén az áru birtokbavételétől kezdődik. az utolsó áru, annak tétele vagy része. A határidő betartásához elegendő nyilatkozatot küldeni annak lejárta előtt. A szerződéstől való elállási nyilatkozat bármilyen módon benyújtható, például:

 • hagyományos levelezés: FORAM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Jeziorna 3, 64-200 Karpicko.
 • e-mail: service@artforma.hu
 • telefonon: +44 203 808 5213.

2. A Megrendelő a fogyasztói jogokról szóló 2014. május 30-i törvény 2. számú mellékletében található formanyomtatványon is benyújthatja a szerződéstől való elállási nyilatkozatát, melynek mintáját a Szabályzat az alábbiakban is tartalmazza. Ezt a sablont a távollevők között kötött szerződés megkötésének megerősítésével együtt szállítjuk tartós adathordozón.

3. A Vevő szerződéstől való elállása esetén az Eladó haladéktalanul - de legkésőbb a Vevő szerződéstől való elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított tizennégy napon belül - köteles visszaküldeni a Vevőnek az általa teljesített valamennyi fizetést, ideértve a a tétel szállításának költségeit.

4. Ha a Vásárló az Eladó által felajánlott legolcsóbb szokásos szállítási módtól eltérő szállítási módot választott, az Eladó nem köteles megtéríteni a Vásárlónak a legolcsóbb szokásos szállítási mód költségeit meghaladó többletköltségét. az Eladó által kínált.

5. Az eladó a vevő által használt fizetési móddal téríti vissza a fizetést.

6. Az eladó visszatarthatja a vevőtől kapott fizetések visszafizetését az áru visszaérkezéséig, vagy a vásárló igazolja a visszaküldést, attól függően, hogy melyik esemény következik be előbb.

7. A Vásárló a szerződéstől való elállás esetén köteles haladéktalanul, legfeljebb tizennégy napon belül a megvásárolt árut hiánytalanul visszaküldeni (többek között a használati útmutatóval és egyéb dokumentumokkal együtt), legfeljebb a dolgok természetének, jellemzőinek, működésének megállapításához szükséges használati módja. Az áru visszaküldésének közvetlen költsége a vásárlót terheli. A határidő betartásához elegendő a tételt a lejárat előtt visszaküldeni. Javasoljuk, hogy ezen időszakon belül visszaküldje a megvásárolt árut a következő címre: FORAM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Jeziorna 3, 64-200 Karpicko.

8. A Vevő felelősséggel tartozik az áru értékcsökkenéséért, amely az áru jellegének, jellemzőinek és működésének megállapításához szükséges mértéket meghaladó módon történő használatból eredően bekövetkezik, kivéve, ha az Eladó a fogyasztót a pont követelményeinek megfelelő szerződéskötési jog. 12 mp. A fogyasztói jogokról szóló 2014. május 30-i törvény 1. 9. pontja. Az Eladó a szállítás tárgyából adódóan javasolja, de nem írja elő az áru visszaküldésével járó szállítási biztosítást.

9. A fogyasztó nem jogosult elállni a távollevők között kötött szerződéstől a következő szerződésekkel kapcsolatban:

 • szolgáltatás nyújtásához, ha a vállalkozó a szolgáltatást maradéktalanul teljesítette a fogyasztó kifejezett beleegyezésével, akit a szolgáltatás megkezdése előtt tájékoztattak arról, hogy a vállalkozó szolgáltatás teljesítését követően jogát elveszti. visszavonni.
 • amelyben az ár vagy a díjazás a pénzügyi piac olyan ingadozásaitól függ, amelyek felett a vállalkozónak nincs befolyása, és amelyek a fogyasztó által a megrendelőben megadott ingatlanokkal kapcsolatos szolgáltatási szerződéstől való elállási határidő lejárta előtt következhetnek be. általa elhelyezett vagy a személyéhez szorosan kapcsolódó .
 • amelyben a szolgáltatás tárgya nem előre gyártott termék, amelyet a fogyasztó specifikációi szerint gyártanak, vagy az egyéni igényeit szolgálják.
 • amelyben a szolgáltatás tárgya olyan áru, amely gyorsan romlik vagy rövid a szavatossági ideje.
 • amelyben a szolgáltatás tárgya zárt csomagolásban szállított áru, amely a csomag felbontása után egészségvédelmi vagy higiéniai okokból nem küldhető vissza, ha a csomagot a kiszállítást követően bontották fel.
 • amelyben a szolgáltatás tárgya olyan áru, amely természeténél fogva a szállítást követően elválaszthatatlanul kapcsolódik más árucikkekhez.
 • amelyben a szolgáltatás tárgyát alkoholos italok képezik, amelyek áráról az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, és amelyek szállítására csak 30 nap elteltével kerülhet sor, és amelyek értéke a piaci ingadozásoktól függ. amelyre a vállalkozónak nincs befolyása.
 • amelyben a fogyasztó kifejezetten követelte, hogy a vállalkozó sürgős javítás vagy karbantartás céljából jöjjön hozzá; ha a vállalkozó a fogyasztó által kérteken túlmenően kiegészítő szolgáltatásokat nyújt, vagy a javítás vagy karbantartás elvégzéséhez szükséges alkatrészen kívül más terméket szállít, a fogyasztónak joga van elállni a szerződéstől a többletszolgáltatás vagy cikk vonatkozásában.
 • amelyben a szolgáltatás tárgya hang- vagy képfelvétel vagy számítógépes program zárt csomagolásban szállított, ha a csomagot a kiszállítást követően bontották fel.
 • újságok, folyóiratok vagy folyóiratok kézbesítésére, az előfizetési szerződés kivételével.
 • nyilvános aukcióval zárult le.
 • nem lakáscélú szálláshely-szolgáltatás, áruszállítás, autóbérlés, gasztronómia, szabadidős, szórakoztatási, sport- vagy kulturális rendezvényekkel kapcsolatos szolgáltatás nyújtására, ha a szerződésben a szolgáltatásnyújtás napja vagy időtartama szerepel.
 • nem tárgyi adathordozón rögzített digitális tartalom kézbesítésére, ha a szolgáltatás teljesítése a fogyasztó kifejezett beleegyezésével kezdődött meg a szerződéstől való elállási határidő lejárta előtt, és azt követően, hogy a vállalkozó tájékoztatta őt a veszteségről a szerződéstől való elállás jogáról.

 

IX. Árukkal kapcsolatos panaszok

A Fogyasztó Ügyfélre vonatkozik:

1. Az Áruházban kínált összes áru vadonatúj, jogi hiba mentes és legálisan került a magyar piacra. Az Eladót törvényi kötelezettség terheli, hogy az árut hibamentesen szállítsa. Az Eladónak a jogszabályban biztosított szolgáltatás minőségéért való felelősségét az áru szerződésszerűtlenségére vonatkozó általánosan érvényes rendelkezések, így különösen a fogyasztói jogokról szóló 2014. május 30-i törvény 5a. fejezete szabályozza.

2. Ha az áru nem felel meg a szerződésnek, a Vevő bármilyen formában panasszal élhet az Eladónál, különösen írásban a következő címen: FORAM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Jeziorna 3, 64-200, Karpicko, vagy e-mailben a következő címre: service@artforma.hu. A panaszban javasolt:

 • információ megadása a reklamáció tárgyáról, különösen a hiba típusáról és dátumáról
 • a hiba elhárításának módjára vonatkozó kérelem meghatározása (áru cseréje újjal, áru javítása, majd árleszállítás vagy szerződéstől való elállás)
 • a panaszos elérhetőségi adatainak megadása

amely megkönnyíti és felgyorsítja a panasz elbírálását az Áruházban. Az előző mondatban meghatározott ajánlások csak nem kötelező erejű iránymutatások, és semmilyen módon nem befolyásolják az ajánlott információk megadása nélkül benyújtott panaszok hatékonyságát.

3. Ha a panasz elbírálása szükséges, a Vevő köteles az Eladó rendelkezésére bocsátani a reklamáció tárgyát képező árut, amely javításra vagy cserére vonatkozik. Az eladó saját költségén veszi át az árut a vásárlótól. Ha az árut azelőtt szerelték be, hogy az áru szerződésszerűtlensége kiderült, az Eladó az árut szétszedi, majd javítás vagy csere után újra összeszereli, vagy ezeket a tevékenységeket saját költségén végezteti.

4. A panasz kivizsgálásának felgyorsítása érdekében a Megrendelő lehetővé teheti a panasz távolról történő kivizsgálását, így különösen fényképek rendelkezésre bocsátásával vagy videokonferencia módban történő betekintés lehetőségével. Megrendelő a kellemetlenségek elkerülése érdekében élhet a panasz távoli kivizsgálásának lehetőségével abban az esetben is, ha a termék kiszállítása lehetséges, az ilyen döntés nem korlátozza a Vásárló jogait.

5. Az eladó a fogyasztó panaszára annak kézhezvételétől számított 14 napon belül köteles válaszolni. Az áru cseréjére, hibáinak elhárítására, illetve a szerződéstől való elállási nyilatkozat benyújtására irányuló kérelem esetén az áru szerződésszerűtlenségére vonatkozó rendelkezések alapján (a fogyasztóról szóló 2014. május 30-i törvény 5a. jogok), a Vevő köteles a javításra vagy cserére kötelezett árut az Eladó rendelkezésére bocsátani.

6. Ha az Eladó a reklamációt megalapozatlannak ítéli, úgy az árut a megfelelő információkkal együtt kézbesíti a Vevő részére.

7. Az áru átvételének indokolatlan meghiúsulása esetén a Vevő az árut az Eladó raktárából önállóan, megfelelő időpontban (munkanapon 9-15 óráig) veheti át, miután az Eladót a választott időpontról tájékoztatta. Az áru Eladó általi esetleges visszaszállítása vagy más megjelölt címre történő szállítás az Eladó és a Vásárló közötti külön megállapodás alapján lehetséges.

8. Az eladó felelősséggel tartozik azért, ha az áru a szállítás időpontjában fennálló, és attól számított két éven belül feltárt szerződésszerű hibáért nem felel meg. Az áru szerződésszerű nem megfelelőségét, amely az áru átadásától számított két éven belül nyilvánvalóvá vált, az ellenkező bizonyításáig vagy a vélelem természetével összeegyeztethetetlen hiányában vélelmezni kell, hogy az a szállítás időpontjában fennállt. az áruról vagy az áru szerződésszerű nem megfelelőségének természetéről. .

9. Egyes Áruk esetében az Eladó a jótállási okmányban meghatározott feltételekkel további garanciát vállal. Az Eladó által vállalt jótállás nem zárja ki, korlátozza és nem függeszti fel a Fogyasztónak minősülő Vásárló jogait az áru szerződésszerű megsértésére vonatkozó rendelkezések alapján.

Nem fogyasztó ügyfelekre vonatkozik:

1. A jelen Szabályzat I. pont 2. alpontja értelmében nem Fogyasztónak minősülő Ügyfelek esetében a Kbt. 558. § (1) bekezdése alapján a felek kizárják az Eladó szavatossági felelősségét az eladott áru hibáiért.

2. Az előző pontban hivatkozott kizárólagos jótállási felelősség nem zárja ki az Eladót abban, hogy a kiválasztott Árukra garanciát vállaljon, illetve a nem Fogyasztónak minősülő Ügyféllel folytatott egyedi tárgyalások során.

 

X. Elektronikus szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos panaszok

1. Az Eladó a mindenkori technikai tudásból adódóan lépéseket tesz a Webáruház rendeltetésszerű működésének biztosítása érdekében, és vállalja, hogy a Vásárlók által jelzett szabálytalanságokat ésszerű időn belül megszünteti.

2. A Vásárló az Eladót értesítheti, ha a Webáruház működésében bármilyen szabálytalanságot vagy fennakadást észlel. Az Online Áruház működésével kapcsolatos szabálytalanságokat elektronikusan a következő e-mail címre kell jelenteni: service@artforma.hu

3. A Webáruház működésével kapcsolatos szabálytalanságokkal kapcsolatos panaszban meg kell jelölni a szabálytalanság típusát és időpontját.

4. Az eladó a panaszra haladéktalanul, de legkésőbb a beérkezéstől számított 14 napon belül válaszol.

 

XI. A panaszok kezelésének és a követelések érvényesítésének peren kívüli módjai

1. Az Eladó tájékoztatja a panaszok peren kívüli kezelésének és a követelések érvényesítésének lehetőségéről. Használatuk önkéntes, és csak akkor lehetséges, ha a vitában részt vevő mindkét fél beleegyezik.

 • A fogyasztó a megkötött adásvételi szerződéssel kapcsolatos fogyasztói jogviták peren kívüli rendezésére irányuló eljárás megindítását kérheti a Kereskedelmi Felügyelőségnél, a Kbt. A Kereskedelmi Felügyeletről szóló, 2000. december 15-i törvény 36. §-a (Jog. Közlöny 2001. 4. sz., 25. tétel, módosítással).
 • A fogyasztó a megkötött adásvételi szerződéssel kapcsolatos vitás ügyét a Kereskedelmi Felügyelőség megfelelő vajdasági felügyelőségénél működő állandó választottbíróságon is kérheti, a Kbt. A Kereskedelmi Felügyeletről szóló, 2000. december 15-i törvény 37. §-a (Jog. Közlöny 2001. 4. sz., 25. tétel, módosítással).
 • Az Európai Bizottság platformot is biztosít a fogyasztók és vállalkozók közötti online vitarendezéshez (ODR platform). Elérhető a következő címen: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

2. A fogyasztói jogviták rendezésére vonatkozó részletes információk, ideértve a fogyasztói panaszok bíróságon kívüli kezelésének lehetőségét, a követelések érvényesítését és az eljárásokhoz való hozzáférés szabályait, a székhelyen és a Kereskedelmi vajdasági felügyelőségek honlapján érhetők el. Ellenőrzés és a következő címen: https://uokik.gov. pl/spory_konsumenckie.php

 

XII. Záró rendelkezések

1. Az Eladó és a Vevő között létrejött adásvételi szerződések végrehajtásával kapcsolatban felmerülő vitás kérdéseket elsősorban tárgyalásos úton rendezzük, a vita békés rendezése céljából.

2. Az Eladó és a nem Fogyasztó Vásárló között felmerülő viták rendezése az Eladó székhelye szerint illetékes bíróság hatáskörébe tartozik.

3. A jelen Szabályzat hatálya alá nem tartozó kérdésekben a hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók, így különösen az 1964. április 23-i törvény rendelkezései. Polgári Törvénykönyv (konszolidált szöveg, Jogtudományi Közlöny 2014. évi 121. pont, módosításokkal) és a Szt. 1964. május 30. 2014. a fogyasztói jogokról (Jogi Közlöny, 2014, 827. tétel).

4. Az Eladóval kötött szerződésekre a lengyel jogot kell alkalmazni. Fogyasztói szerződések esetén a fogyasztó lakóhelye szerinti ország kötelező rendelkezéseit be kell tartani, és a fogyasztót ezek a rendelkezések védik, függetlenül attól, hogy a lengyel jogot választották alkalmazandó jogként.

Elállási űrlap sablon

(ezt az űrlapot csak akkor kell kitölteni és visszaküldeni, ha el kíván állni a szerződéstől)

- FORAM Korlátolt Felelősségű Társaság sp. k. (KRS: 0000756639), ul. Jeziorna 3, 64-200 Karpicko,

– Én/Mi(*) __________________________________________________________________ ezúton tájékoztatjuk/mi (*) az alábbi áruk adásvételi szerződésétől való elállásomról(*) a következő áruk szállítására vonatkozó szerződést(*) a szerződést az alábbi tételek teljesítésével járó konkrét feladat(*)/ az alábbi szolgáltatás nyújtására(*)

– Szerződéskötés dátuma(*)/átvétel(*)

______________________________________________________________

– A fogyasztó(k) neve és vezetékneve

______________________________________________________________

– A fogyasztó(k) címe

______________________________________________________________

– A fogyasztó(k) aláírása (csak akkor, ha az űrlapot papír alapon küldik el)

– Dátum______________________________________________________________________________________________

(*) A megfelelő törlendő.

Tekintse meg értékeléseinket a  

Láss többet